Praktisch

De Kardinaal de Jong school telt circa 220 leerlingen. Zij zijn verdeeld over 10 groepen. Ons team bestaat uit 28 medewerkers.

Lees verder
Sluiten

Praktisch

De Kardinaal de Jong school telt circa 220 leerlingen. Zij zijn verdeeld over 10 groepen. Ons team bestaat uit 28 medewerkers.

Schooltijden

De Kardinaal de Jong werkt met een continurooster. Dat betekent dat uw kind aaneengesloten op school is en op school luncht.

De schooltijden zijn als volgt:

  • Van maandag tot en met vrijdag: 8.30 uur – 14.00 uur

Belangrijke dagen

Wilt u weten wanneer uw kind vrij is of sportdag heeft? Bekijk onze jaarkalender met alle feestdagen, vakanties en andere belangrijke momenten in het schooljaar. Dit is de kalender van het schooljaar 2021-2022. Gedurende het schooljaar kunnen er wijzigingen plaatsvinden. De meest recente data zijn op Social Schools terug te vinden.

Gezonde school

De Kardinaal de Jong school is een gezonde school. We bewegen veel, eten elke dag fruit, drinken water en hechten aan een gezonde omgang met elkaar. We hebben drie themacertificaten behaald binnen het keurmerk Gezonde School: ‘Welbevinden’, ‘Sport en Bewegen’ en ‘Voeding’. Dit wil zeggen dat de gezonde schoolaanpak vast onderdeel uitmaakt van ons lesprogramma.

Extra beweeglessen

Bij de Kardinaal de Jong worden de gymlessen vanaf groep 1 gegeven door een vakdocent. Dat is niet zo gek, als je beweging zo hoog in het vaandel hebt staan. Onze vakdocent bewegingsonderwijs test in groep 3 alle kinderen op hun motorische vaardigheden. Zijn die onvoldoende ontwikkeld, dan kunnen kinderen onder schooltijd extra beweeglessen krijgen.

Cultuuronderwijs

De ene dag is de andere niet bij de Kardinaal de Jong. Soms nemen onze groepen onder schooltijd de fiets om naar het theater of het museum te gaan. Of staan er ‘cultuurcoaches’ voor de klas voor gastlessen op het gebied van dans, drama, beeldend en muziek. Hiermee zoeken wij ook aansluiting bij de thema’s op school. Cultuuronderwijs hoort erbij op de Kardinaal de Jong. Ook op het podium willen we graag beweging zien.

Medezeggenschapsraad

Scholen maken plannen, nemen beslissingen en voeren veranderingen door. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij de schooldirectie. Omdat dit beleid ook direct of indirect invloed heeft op leraren en leerlingen, moet de schooldirectie overleggen met de medezeggenschapsraad (MR).

De MR van de Kardinaal de Jong bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie leerkrachten (personeelsgeleding). Zij worden voor een periode van drie jaar gekozen. De Kardinaal de Jong maakt deel uit van SaKS. Schooloverstijgende zaken binnen SaKS worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Ouderstichting

Schoolreisjes, sinterklaasfeest, excursies; ze zouden onmogelijk zijn zonder de inzet van onze ouderstichting. De ouderstichting bestaat uit betrokken ouders. Zij denken mee over, geven invulling aan en activeren andere ouders bij veel van wat onze school leuk en aantrekkelijk maakt. Om de schoolactiviteiten financieel mogelijk te maken, beheren zij ook de ouderbijdrage.

Kinderopvang

Kinderen ontwikkelen zich vanaf hun geboorte. Als school willen we zo vroeg mogelijk aansluiten bij die ontwikkeling. We onderhouden goede contacten met kinderopvangorganisaties in de buurt: Kiddies (vestiging Pieter Langendijkstraat) en SKOA (de Toermalijn). We stemmen projecten af met de kinderopvang en peuters gymmen in onze gymzaal en zijn welkom bij onze feesten. Zo ontstaat er een doorlopende lijn en wordt de overgang voor jonge kinderen naar het basisonderwijs minder groot.

Klachtenregeling

De Kardinaal de Jong school staat voor een veilige en integere schoolomgeving. Mocht u vragen, klachten of twijfels hebben over onze school, dan kunt u dat – vertrouwelijk – melden bij onze interne contactpersoon, Marijke van Eerden (m.van.eerder@saks.nl). Hier vindt u de klachtenregeling van SaKS.

Schoolgids

In onze schoolgids krijgt u een compleet beeld van onze school.